FYI.

This story is over 5 years old.

nieuws

Iedereen is links, zelfs de rechtsen

De Autonome Nationalisten zijn een bende extreemrechtsen met sympathie voor Hugo Chavez en het antikapitalisme. Maak dat mee. Hoe links kan je als rechtse zijn?
26 februari 2013, 7:54am

Op 16 februari hielden de Autonome Nationalisten een betoging tegen zinloos geweld in Brugge. De Standaard kopte met: "De nieuwe nazi's zijn links." In het artikel legde de journaliste uit dat de gloednieuwe organisatie uit nationalisten en fascisten bestaat met sympathieën voor het extreemrechtse N-SA (Nieuw-Solidaristisch Alternatief), Blood & Honour en Vlaams Belang, maar langs de andere kant Hezbollah en Hugo Chavez ruig vinden. Er werd zelfs een Arafat-sjaal gesignaleerd. De leider van de betoging, Joachim Tanghe, was ooit nog aanwezig op een pro-Palestina betoging. Dat is allemaal zo links. Aan de andere kant zijn ze tegen de multiculturele samenleving en schreeuwen ze "Baas is eigen land" doorheen een megafoon. Erg rechts is dat. Links, rechts. Ik ben de richting kwijt.

Hier een filmpje van de betoging om je een idee te geven over wie ik het heb. De man met de megafoon is Joachim Tanghe. Met zo'n Hebreeuwse naam en kaal hoofd kan je alleen maar een rooi rakker zijn. Als je goed oplet, zie je ook een gothic chick tussen de gelederen.

Hoe denken de Autonome Nationalisten er zelf over? Ik contacteerde de officiële woordvoerder Koen Sweeck. Veel woorden wilde hij er niet aan kwijt. Lees: nul. Dus ging ik grasduinen op hun website. Daarop staat dat ze tegen het links-rechtsdenken zijn. Ze maken dat standpunt sterk in hun beginselverklaring dat heel erg links begint en vervolgens heel erg rechts wordt. Ik geef een korte samenvatting. De AN zijn autonoom en nemen afstand van alle nationalistische partijen en verenigingen die er de dag van vandaag bestaan. Ze willen niets te maken hebben met radicale clubjes, traditionele, oubollige Vlaamse bewegingen of politieke partijen geleid door opportunisten en charlatans. Of dit een leugen is, laten we even terzijde: zowat iedere betoger werd ondertussen geïdentificeerd als lid van een andere groepering, maar goed. Ze zijn tegen globalisering, het Amerikaans imperialisme en vinden dat de burger een individuele consument is geworden zonder band met de gemeenschap. En ze zijn voor de vrije meningsuiting. Dat klinkt allemaal erg links en progressief. Een dikke middelvinger naar het establishment en zo. De strijdpunten zijn dan weer rechts. De AN zijn tegen de multiculturele samenleving, Turkije is niet Europa, het gezin is de basis van alles en het mooiste punt: "Elk volk heeft recht op een vaderland, geen enkel volk heeft recht op het vaderland van een ander. Daarom eisen wij dat personen van niet-Europese afkomst een toekomst opbouwen in hun eigen vaderland."

Zijn ze nu links of rechts? Het lijkt een belangrijke vraag aangezien de media zich dat steeds blijven afvragen. Daarvoor moeten we weten wat links en rechts inhouden. Verschillende bronnen bevestigen wat Wikipedia zegt: in het Frankrijk van de 19de eeuw stonden de katholieken letterlijk aan de rechterzijde van de koning en mochten ze regeren terwijl de burgerij aan de linkerkant stond en de macht naar zich toe wilde trekken. De burgerij stond voor industrialisatie en vernieuwing, terwijl de katholieken geen verandering wilden en lekker conservatief waren. Daarna, eind 19de eeuw kwam het socialisme op. Zij streden voor gelijkheid onder de burgers en werden de nieuwe linkerzijde. De rijke fabrieksbazen schoven naar de rechterkant. Het komt erop neer dat de linkerkant altijd de vernieuwers zijn en de rechterkant de conservatieven.

De AN willen de bestaande nationalistische partijen en organisaties negeren om autonoom aan een eigen discours te werken en dat klinkt erg progressief. Het verwerpen van het bestaande is altijd vernieuwend. Toch zegt Jong Groen en het Anti-Fascistisch Front (AFF) dat de AN niet links zijn omdat ze discrimineren. Ze willen de buitenlanders buiten. Het draait blijkbaar niet echt om vernieuwing maar om gelijkheid. Ben je voor gelijke rechten voor alle mensen, dan ben je links, anders niet. Immers, doorheen de geschiedenis gaat politieke vernieuwing altijd over het tot stand komen van gelijkheid. Of het nu de strijd tegen het establishment is, of socialisten die meer overheid willen, de 'vernieuwing' moet voor gelijkheid zorgen. Op 2 februari betoogden verschillende groeperingen in Parijs tegen het imperialistische Amerika. Imperialisme en globalisme houden immers ongelijkheid in stand.
Onder de betogers bevonden zich de Autonome Nationalisten en hun vrienden. Zijn ze dan toch links? Ik geef het op. Volgens mij weten ze het zelf niet en kiezen ze daarom geen kant. Of misschien moeten we links en rechts afdoen als archaïsche begrippen en het nu hebben over klootzakken en niet-klootzakken. Dan wordt alles opeens een stuk helderder.