FYI.

This story is over 5 years old.

reflectie

Wat kunnen we precies met de uitkomsten van De Nederlandse Leeuw-brainstorm?

10 kanttekeningen bij de "Top 10 oplossingen voor de Multiculturele Samenleving".

De afgelopen dagen was het rechtse geluid weer goed te horen, in al haar verongelijkte verscheidenheid. Zaterdag demonstreerden PVV’ers en anderen die het om wat voor reden dan ook zat waren in Rotterdam tegen ‘de islamisering van Nederland’ en tegen de ‘discriminatie van de Nederlanders’. Mensen droegen borden met klassieke teksten als ‘vol = vol’. Volgens de Volkskrant overwogen velen van hen bij volgende verkiezingen toch op Baudet in plaats van Wilders te stemmen, ondanks dat Wilders zelf bij de demo aanwezig was. Het plein deed nogal leeg aan. Er waren volgens de NOS zo’n zevenhonderd mensen.

Advertentie

In Rijswijk werd een dag eerder het evenement De Nederlandse Leeuw (DNL) georganiseerd, waar zou worden gebrainstormd over ‘het migratievraagstuk’. Het werd gepresenteerd als een open debat dat niet per se links of rechts zou zijn, maar door onder meer de toon in hun berichtgeving – ‘Er bestaat een kloof tussen wat de meeste Nederlanders vinden en wat ze hardop durven te zeggen’ – en initiële keuze van gasten werd duidelijk dat dit een evenement was van en voor ‘nieuw rechts’. Volgens sommigen was het zelfs veel te rechts. De bijeenkomst was strak uitverkocht – volgens de organisatie waren er tweeduizend bezoekers – en zowel de reguliere als sociale media stonden vol met berichten over de sprekers en de bezoekers. Het narratief is duidelijk: clubs als DNL en FvD hebben de wind mee. De PVV, oud-rechts, oubollig rechts, de treurpopulisten, de racisten die verloren hebben, niet.

Na de brainstorm werd een voorlopige lijst met tien punten gepresenteerd, die de uitkomst waren van deze open gesprekken op het podium over migratie en de islam. Aangezien dit het nieuwe rechtse geluid is, dat bovendien eindelijk eens vrijuit kon spreken (die stroom aan artikelen die Wierd Duk in nog altijd de grootste krant van Nederland zet mag je namelijk niet meetellen), is het de moeite waard om eens te kijken wat de rechtse Nederlander nu kwijt wil over immigratie en de multiculturele samenleving.

Laten we beginnen met…

Advertentie

De ondertitel

Top 10 oplossingen voor de Multiculturele Samenleving staat er. Oké, de multiculturele samenleving is dus een probleem. Waarom anders zou je het oplossen? Of is dit ironisch bedoeld, een beetje zoals theatermakers George en Eran voorstellingen maken onder de titel George en Eran lossen wereldvrede op? Nee, het is waarschijnlijk serieus. Moeten we dan aannemen dat nieuw rechts liever een monoculturele samenleving heeft? Dan dringt zich de vraag op hoe dat eruit zou zien. Waarschijnlijk wordt hier bedoeld: top 10 oplossingen voor problemen die voortvloeien uit de multiculturele samenleving. Daarnaast zijn er ook gewoon problemen die ontstaan als gevolg van een samenleving met meerdere culturen. Daar is het een samenleving voor. Daar kan je het over hebben. Oké. Hoe hebben ze het er dan over? Wat is de uitkomst? We kijken verder naar de lijst, punt voor punt.

1. ‘Stop met het gebruik van ons leefniveau als maatstaf voor de rest van de wereld’

Aangezien deze lijst een top tien is, en dit de nummer een, is dit dus de beste oplossing voor problemen die voortvloeien uit de multiculturele samenleving. Maar ik snap eigenlijk niet wat hiermee bedoeld wordt. Wat is ‘leefniveau’ precies? En wie gebruiken dat allemaal als ‘maatstaf voor de rest van de wereld’? Als je zegt ‘leefniveau’ denk ik: Nederland is relatief gezien een zeer welvarend, zeer veilig land. Moeten we ophouden andere landen daarmee te vergelijken? Moeten we zeggen: ‘Ja, het is in jouw land niet veilig en welvarend, maar wij gebruiken die zaken niet als maatstaf, dus je mag hier niet heen komen.’ Dat is een vorm van je vingers in je oren doen, je ogen sluiten en ‘na na na’ roepen. Of een absurde relativering. ‘Ja, oké Syrier, je kind is doodgevroren aan de grens met Libanon, wat naar onze maatstaven een vrij barre situatie is, maar we gebruiken ons leefniveau nu eenmaal niet als standaard. En trouwens, als je jouw situatie vergelijkt met die van de Herero-bevolking tijdens de Namibische genocide moet je toegeven dat het wel meevalt, toch? Of stel dat je op Mars was: dan kon je niet eens ademen!’

Advertentie

We zitten nu eenmaal in een situatie waarin we het eens zijn dat veiligheid en welvaart beter zijn dan onveiligheid en armoede. De meeste mensen willen anderen die in extreem arme, onveilige situaties zitten helpen. Hoe ontkom je aan zulk medeleven? En waarom zou je aan dat gevoel van medemenselijkheid willen ontkomen? Laten we verder kijken in de lijst.

2. Stimuleer de Nederlandse bevolkingsgroei en geef aandacht aan grote gezinnen

Dit klinkt niet goed. De insinuatie is omvolking: ‘wij’ worden verdrongen door ‘hun’. De oplossing is dat tegen te gaan door onze vrouwen te laten fokken en zoveel mogelijk zuivere Nederlandertjes te kweken. Als dan de Apocalyptische Laatste Veldslag uitbreekt hebben we in ieder geval genoeg lichamen om in de strijd te werpen! Dit is een soort verdekte oproep om het ras zuiver te houden.

3. Het gezag van de politie wordt hersteld door meer bevoegdheden voor cultuurgericht optreden, in combinatie met de zachte hand van buurtmoeders

Wat is ‘cultuurgericht optreden’? Dat is gewoon etnisch profileren, toch? Oftewel iemand negatief beoordelen op zijn uiterlijk. Ik wens iedereen toe precies één keer etnische geprofileerd te worden om te voelen hoe verrot dat is, en daarna nooit meer. Maar neem het niet alleen van mij aan, kijk ook eens wat Amnesty erover zegt (ze zijn er niet zo over te spreken). Overigens: Heeft de politie dan geen gezag meer? Of wordt bedoeld: ‘het gezag van de politie moet vooral hersteld worden onder jongeren die wij, nieuw rechts, niet als Nederlands beschouwen maar die verder zo Nederlands als kaas zijn, je weet wel, Ismail Ilgun enzo, jongens met een kleurtje, van die vloggers’? Waarom zeggen ze niet gewoon wat ze bedoelen? Nieuw rechts is zo eerder ‘stiekemrechts’.

Advertentie

Afbeelding via de facebookpagina van De Nederlandse Leeuw

4. Verschuif het perspectief van de oorzaken naar de gevolgen van massa-immigratie naar Nederland

Huh, wat, waarom? Ten eerste: is dat perspectief niet allang verschoven? Gaat het niet veel meer over wat ‘de Nederlander’ van immigratie en migranten vindt dan over de vraag hoe slecht het elders in de wereld gaat? Weet jij hoe het zit aan de Turkse grens? Heb je een precies beeld bij mensenhandelaren en nieuwe slavernij in plekken als Libië? Dit zijn niet de verhalen die veel worden verteld of gedeeld. Wierd Duks hele twitteraccount krijgt toch flink veel meer aandacht dan de oorzaken van massa-immigratie. Overigens is Wierd Duks twitteraccount tegelijkertijd onmiskenbaar een van de gevolgen van wat mensen als massa-immigratie zien. Dat is dan wel weer een wrange paradox als je een beetje links en invoelend bent.

5. Voer een beperkt immigratiebeleid om eerst de integratie-uitdagingen op te lossen

Een beperkt immigratiebeleid voert de overheid al, samen met de hele EU. Kijk naar de Turkije-deal. Moet het nog beperkter? Waarom zeg je dan niet gewoon ‘grenzen dicht!’? Wat betreft het tweede gedeelte van het punt, die integratie-uitdagingen, daarvan is het ook weer heel vaag wat daarmee wordt bedoeld, waardoor we er zuchtend vanuit kunnen gaan dat dit uiteindelijk gewoon een poging is om het instagramaccount van Boef straks bij wet te kunnen opheffen. ‘Integratie-uitdagingen’ klinkt trouwens alsof het is bedacht door iemand met een communicatie-diploma. ‘He, als we het nou integratie-uitdagingen noemen in plaats van integratieproblemen kunnen we zeggen dat we noch links, noch rechts zijn, maar gewoon optimistische, bezorgde burgers!’ Een doorzichtig trucje, dat trouwens niet per se een rechtse uitvinding is. Neem bijvoorbeeld de probleemwijken die minister Vogelaar op een dag prachtwijken ging noemen, om ze anders te framen. Dat was stom, net zoals het stom is om van integratie-uitdagingen te spreken. Ook dát is stiekemrechts.

Advertentie

6. Toegang tot de Nederlandse verzorgingsstaat pas na vijf jaar werkhistorie

Dit klinkt niet superonredelijk. Mensen die werken betalen namelijk de belasting waarmee onze verzorgingsstaat wordt gefinancierd, dus zou je kunnen beargumenteren dat het eerlijk is dat je pas op die verzorging aanspraak mag maken als je je steentje hebt bijgedragen. Maar wat doen we met mensen die niet kúnnen werken, vanwege ziekte of beperking? Laten we die aan hun lot over? En wat als je na drie jaar werken je baan kwijtraakt? Als die mensen op straat worden gezet, met gezin en al, ook in de winter, kun je van een verzorgingsstaat nauwelijks meer spreken.

7. Verenigingen waarvan je niet lid-af mag worden bij wet verboden

Dit zou een uitstekend punt kunnen zijn, want iedere vijand van de ECI-boekenclub is mijn vriend. Verder zou de invoering van deze regel het probleem met criminele motorbendes waarschijnlijk gemakkelijk kunnen oplossen. Maar ik krijg sterk de indruk dat deze nieuwe 'oplossing’ vooral is bedacht om Nederland islam-vrij te maken, zonder dat te hoeven zeggen. Dat houdt alweer niet bepaald het midden tussen ‘links’ en ‘rechts’, maar is gewoon een zeer rechts idee, verpakt op een manier die het doet lijken alsof het dat niet is. Chapeau!

8. Ontwikkeling van de verlichte nederislam ten koste van de radicale islam

Ik weet niet precies hoe ze dat voor zich zien – misschien willen ze een nieuwe Koran schrijven waarin de ramadan maar twee dagen duurt en precies op eerste en tweede kerstdag valt? Moet er tijdens de Iftar voortaan verplicht haring met uitjes geserveerd worden? Dienen alle moskeeën te worden ingericht met Xenos-interieur? Hoe dan ook, het lijkt me sowieso nogal onwaarschijnlijk dat een afgezwakte versie van een bepaald geloof, die is verzonnen door mensen die een uitgesproken hekel aan datzelfde geloof hebben, veel voet aan de grond krijgt bij de aanhangers ervan.

Advertentie

9. Nederlands wordt als preektaal verplicht en preken worden openbaar uitgezonden. De financiering van kerken en moskeeën wordt volledig transparant.

Dit is ronduit lullig voor de Grieks-Orthodoxe gemeenschap. En: mag Latijn in de kerk ook niet meer? Hoe dan ook, waarschijnlijk is deze maatregel bedacht om te kunnen controleren of een imam niet stiekem haat predikt, ook als de prekencontroleur (dit moet de saaiste baan op aarde zijn) geen Arabisch spreekt. Praktisch gezien lijkt dit me nogal een dingetje. Er zijn in Nederland een paar duizend kerken, een paar honderd moskeeën, ongeveer 150 synagogen en nog een heleboel andersoortige gebedshuizen. Moeten alle preken in al die gebedshuizen openbaar worden uitgezonden? En waar dan, op televisie? We kunnen prima zonder RTL 7 en 8, maar zelfs als we alle zenders vervangen door preek-tv blijven er niet genoeg zenders over voor deze ‘oplossing’. Los daarvan is deze oplossing natuurlijk compleet onuitvoerbaar en ongrondwettelijk.

Verder is het wel grappig om te eisen dat de financiering van kerken en moskeeën volledig transparant wordt. Best een goed idee eigenlijk. Wie kan er tegen transparantie zijn? Hooguit de collectanten die voortaan hun zondagmiddag kwijt zijn omdat ze moeten inloggen met hun DigiD om in een geautomatiseerd formulier in te vullen of dat briefje van vijf nu van de bakker of de slager kwam.

10. Invoering van de inkomenseisen voor wie in een probleemwijk wil komen wonen, naar voorbeeld van de Rotterdamse wet

Het idee is denk ik dat met deze maatregel niet allemaal mensen met lage inkomens, lage opleidingsniveaus en meer van zulks bij elkaar gaan wonen. Misschien hopen ze te stimuleren dat Meike en haar vriend Wolf met hun Marqt-krat voorop de fiets eindelijk eens besluiten lekker in te trekken in een gezellig probleemwijkje. Of is het een poging om controle uit te oefenen. Migranten kunnen vertellen waar ze wel of niet kunnen wonen. Of misschien is het idee dat als je geen mensen meer in probleemwijken laat wonen, de wijk vanzelf uitsterft door vergrijzing, omdat er niemand meer bij komt. Na zestig jaar zijn er dan geen problemen meer in de wijk, want er zijn geen mensen meer. IDK, wat willen deze mensen! Het is tijd voor een conclusie:

De Nederlandse Leeuw had een mooi verhaal: links en rechts komt samen om te debatteren over problemen rondom immigratie. Het resultaat zoals ze het presenteerden is echter erbarmelijk. Een lijst punten waarvan het wollige taalgebruik het enge, hardvochtige karakter niet kan verhullen. En het punt is: je kan je lijst punten wel ‘oplossingen’ noemen, maar dat voelt nu als een stukje gemene retoriek. Je moet immers wel een enorme zeikerd zijn om tegen oplossingen voor een probleem te zijn, toch? Wel als in die ‘oplossingen’ allerlei insinuaties en narigheden zitten. Het voelt als een gewiekster geformuleerde variant op PVV-retoriek. De organisatie zelf gaf aan dat ze nog een uitgebreider rapport uitbrengen met meer punten en meer tekst. Zin in!

Volg Jan op Twitter als je wil