Hé PVV, jullie achterban geeft ook om klimaatverandering

PVV'ers maken zich ook zorgen over klimaatverandering.

|
03 augustus 2016, 11:45am

"Ik weet gewoon niet zo goed wat ik eraan kan doen. Ik voel me zo klein," zei laatst iemand tegen mij over het klimaatprobleem.

Klimaatovermacht is een gevoel dat veel mensen in verschillende mate van heftigheid waarschijnlijk weleens hebben ervaren. Volgens de laatste peilingen van I&O research maken zeven van de tien mensen in Nederland zich zorgen over de opwarming van de aarde. Een meerderheid wil zelfs dat de overheid meer maatregelen neemt. Zelfs onder mensen die op de (klimaatontkennende) PVV stemmen, zegt een meerderheid zich zorgen te maken. Een kwart wil zelfs dat de overheid meer doet.

Het is dus een sterk staaltje cognitieve dissonantie dat de PVV als virtueel grootste partij in Nederland tegelijk de enige partij is die ontkent dat er überhaupt een klimaatprobleem is. Dit terwijl de meeste mensen zich hier wel degelijk zorgen over maken.

Dat kan maar een paar dingen betekenen: mensen weten niet dat de PVV klimaatverandering ontkent, ze denken dat het wel meevalt met die ontkenning, klimaatverandering kan ze bij nader inzien niets schelen, of, het meest waarschijnlijk: ze vinden klimaat wel belangrijk, maar hebben andere prioriteiten.

Volgens onderzoek van Stuk Rood Vlees, een website voor politicologen, is er geen duidelijk antwoord te geven op de vraag wat die prioriteiten dan zijn. Waarom stemmen mensen PVV? Immigratie, de economie - is het een tegenstem? Een indicatie is dat de PVV met 42 zetels haar absolute hoogtepunt bereikte in december 2015, toen de immigratieproblematiek op z'n ergst was.

Wat de PVV-stemmer ook mag motiveren, het is overduidelijk dat de klimaatproblematiek serieus wordt genomen door een meerderheid van hen. Daarom wil ik jullie de volgende gifjes laten zien. Gewoon, om even in overweging te nemen.

Om bij het begin te beginnen; afgelopen mei presenteerde de wetenschapper Ed Hawkins van de Universiteit van Reading een slim grafiekje over klimaatverandering. Het liet op een speelse en schematische wijze het einde van de wereld zien. Hij noemde het een klimaatspiraal, een woordspeling op 'spiralling out of control.'

In de periode van 1850 tot 2016 spiraalt de temperatuur gestaag richting de 'veilige' buitengrens van 1,5 en 2 graden Celsius. Het is duidelijk uit de steeds grotere slagen dat dit steeds sneller gaat.

In de (zeer kleine) kring van de klimaatgeobsedeerden ging het helemaal viral.

Inspelend op dit succes presenteren wetenschappers van het Potsdam Instituut daarom deze week opnieuw een set gifjes die het klimaatdilemma elk op een andere manier tonen.

Het schema hieronder laat bijvoorbeeld zien hoeveel koolstof we nog kunnen verstoken voordat we de 2 graden grens bereiken – het zogenaamde 'koolstofbudget'. Zie vooral hoe opvallend snel de meter tikt vanaf het jaar 2000 - het moment dat de Chinese reus wakker werd.

carbon budget

Het resterende koolstofbudget.

Ondanks de klimaatafspraken en de mooie woorden racen we steeds sneller naar een punt waarvan we niet weten of er nog een weg terug is. We weten absoluut niet hoe de wereld eraan toe is als het 3,7 graden warmer is over 35 jaar (dit is de verwachting), maar een wetenschapper zei mij eens dat de kans op grootschalige hongersnood en massamigratie voor het jaar 2050 aanzienlijk is.

Global mean carbon dioxide concentrations since 1850. (Gieseke and Meinshausen (2016) Climate Spirals from emissions to temperatures, available at: www.pik-potsdam.de/primap-live/ or climatecollege.unimelb.edu.au/climate-spirals)

De hoeveelheid koolstof in de atmosfeer naar deeltjes per miljoen.

Dat de grootste partij van Nederland dit allemaal afdoet als linkse romance is treurig. De obstructie en ontkenning van de PVV is in essentie precies hetzelfde als de ergste klimaatontkenners uit de VS. Trump noemt de grootste wetenschappelijke consensus uit de geschiedenis een hoax, de PVV noemt het een hype.

"De mate van amateurisme is schokkend," zei een medewerker van Greenpeace die ik niet bij naam kan noemen laatst in Café Perron 1 op het Centraal Station tegen mij. Op aanraden van hem heb ik het laatste algemene energieoverleg van de Tweede Kamer gelezen (iets dat ik jullie niet kan aanraden).

Wat je aantreft is een gesprek dat volledig geblokkeerd wordt door de PVV. Specifiek door mevrouw Reinette Klever. Ze verdraait de kosten van de sluiting van steenkoolcentrales. Ze zegt dingen als "gaan we nog meer miljarden verspillen aan windenergie," terwijl het algemeen bekend is dat de overheid twee miljard heeft bespaard door het windpark op zee, en zo gaat het maar door.

Iedereen is natuurlijk volledig vrij te stemmen wat hij of zij maar wil. Maar behoor je tot die 50 procent van de PVV-achterban die zich zorgen maakt over klimaatopwarming, denk dan in maart in het stemhokje toch nog even aan deze grafiekjes.