FYI.

This story is over 5 years old.

Tech

Natuurkundige Neil Turok over de 'verbazingwekkende simpliciteit van alles'

Een prachtig hoorcollege over hoe alles in het universum geregeld wordt door hele simpele regels.

Niemand zou je iets kwalijk nemen als je denkt dat naar mate we meer ontdekken over het universum, het universum steeds complexer lijkt.

Een atoom, ooit de grote belofte voor fundamentele simpliciteit, bestaat eigenlijk kern omsingeld door een wolk van elektronen. De kern bestaat uit protonen en neutronen die samengedrukt worden door Vanderwaalskrachten. Een proton bestaat uit quarks die samengehouden worden door gluons, die zelf gekwantificeerde manifestaties zijn van de sterke kernkracht. Een gluon kan weer verschillende "kleuren" hebben, en tegelijkertijd de eigenschap van anti-kleur. Rare shit.

Toch blijkt het tegenovergestelde waar. Onze plaatje van het universum wordt steeds drukker, maar tegelijkertijd vinden natuurkundigen diepe simpliciteit. Hierboven geeft natuurkundige Neil Turok een college over dit fenomeen. "Simpele concepten zijn de concepten waarmee we het meest kunnen verklaren met het minst aantal aannames," begint hij het college. En dat aantal zou best wel eens heel klein kunnen zijn.