FYI.

This story is over 5 years old.

Tech

Vrouwen die vaak zonnebaden leven langer ondanks verhoogde kans op huidkanker

Consequent de zon vermijden is volgens de onderzoekers mogelijk zelfs even slecht als roken.

Er is nog veel onduidelijk over hoe slecht (of goed) zonnebaden nou is. Zo zou de extra vitamine D goed voor je zijn, maar heb je ook een verhoogde kans op huidkanker wanneer je vaak ligt te zonnen. Daarnaast is het aantal gevallen met huidkanker in Zweden in de afgelopen 15 jaar verdubbeld, maar is het sterftecijfer al wel 25 jaar constant gebleven. Nu blijkt dat zonnebaden mogelijk minder slecht is dan we altijd dachten.

Advertentie

Uit Zweeds onderzoek is namelijk gebleken dat vrouwen die regelmatig zonnen langer leven dan vrouwen die de zon vermijden, ondanks dat zij een verhoogde kans op huidkanker hebben.

Onderzoekers van de Karolinska Universty Hospital en Lund University volgden twintig jaar lang 29.518 Zweedse vrouwen en onderzochten hoe de mate van blootstelling aan zonlicht invloed had op hun sterftecijfers. Het onderzoek was een vervolg op een enquete die tussen 1990 en 1992 was uitgezet, genaamd het 'Melanoma in South Sweden'-onderzoek (MISS). De leeftijden van de vrouwen varieerden van 25 tot 64 jaar bij aanvang van het onderzoek.

Vrouwen die vaak gingen zonnen bleken een lagere kans te hebben op sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten en andere ziekten (met uitzondering van huidkanker) in vergelijking met de vrouwen die de zon vermeden. Het bleek zelfs dat zonvermijding mogelijk even schadelijk is als roken.

"We ontdekten dat rokers uit de groep met de meeste blootstelling aan zon dezelfde levensverwachting hadden als niet-rokers, wat suggereert dat zonvermijding een even grote risicofactor vormt als roken," zegt dr. Pelle Lindqvist, hoofdauteur van het onderzoek. "Te strenge richtlijnen over zonvermijding zijn mogelijk schadelijker dan dat zij goed doen."

In vergelijking met de groep met de meeste bloostelling aan zonlicht, was de levensverwachting van zonvermijders verlaagd met 0,6 tot 2,1 jaar. Het is alleen nog niet duidelijk waardoor het positieve effect van zonnebaden wordt veroorzaakt. Mogelijk heeft het te maken met een verhoogde hoeveelheid vitamine D of andere mechanismes die reageren op UV-licht, aldus de onderzoekers. Ook kunnen onbekende factoren een rol spelen. De onderzoekers geven aan dat extra onderzoek nodig is om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Twee jaar geleden, in 2014, is al een vervolgonderzoek geweest op de enquete uit 1990-1992. Op dat moment waren in totaal 2545 vrouwen overleden, ongeveer 9 procent van het totale aantal vrouwen. Uit die resultaten bleek dat het sterftecijfer van zonvermijders twee keer zo hoog lag als die van vrouwen die vaak in de zon lagen.

Verrassend genoeg wordt in het onderzoek van de Karolinska University Hospital en Lund University niet aangegeven hoeveel deelnemers zonnebrandcreme gebruikten tijdens het zonnen. Wel geven zij aan dat mensen mogelijk teveel vertrouwen op de bescherming van zonnebrandcreme, waardoor zij zich alsnog te vaak blootstellen aan zonlicht - wat volgens hen mogelijk de stijging in het aantal gevallen met huidkanker zou verklaren.

Ondanks de positieve berichten over zonnebaden blijft het nog de vraag of je kans op huidkanker wil riskeren om slechts 0,6-2,1 jaar langer te leven.