FYI.

This story is over 5 years old.

Tech

Je smartphone wordt stiekem bekeken – door je vrienden en familie

Een nieuw onderzoek wijst uit dat een op de vijf mensen wel eens stiekem in de telefoon van anderen kijkt.
Image: Shuttershock

Beveiligingsexperts noemen ze "lunchaanvallen": als je vrienden, familie of collega's stiekem privé-data op je telefoon op computer checken, zonder dat je het weet. Dit soort 'aanval' komt veel vaker voor dan je verwacht. Een nieuw paper van onderzoekers van de University of British Columbia schat dat een op de vijf mensen wel eens de smartphone van een vriend heeft bekeken, zonder dat deze vriend het wist.

Advertentie

Ik ben echt teleurgesteld in jullie, vrienden. Ik dacht dat jullie beter waren.

Het team van UBC adviseert om sterke wachtwoorden te gebruiken en je telefoon in de gaten te houden, maar kwamen er ook achter dat dat advies niet genoeg was om 31 procent van de ondervraagden tegen te houden. Dat was het percentage mensen dat het afgelopen jaar wel eens stiekem op iemand anders telefoon had gekeken. (De onderzoekers schatten dat over de hele bevolking genomen, ongeveer een op de vijf volwassenen wel eens gesnuffeld heeft in andermans telefoon.) Een van de auteurs, Konstantin Beznosov, noemde de mensen die de aanvallen uitvoerden op totaal niet paranoïde manier "social insiders."

"Het is iemand uit je sociale kring: je vrienden, je familie of misschien huisgenoten of collega's," zei Beznosov. "Zij hebben meer kansen om fysiek toegang tot je telefoon te krijgen. Als je 'm laat liggen als je naar de wc gaat, bijvoorbeeld, of wanneer je 'm op je bureau laat liggen."

"Zij maken veel meer kans om zonder toestemming toegang tot je telefoon te krijgen dan vreemden," Ironisch genoeg is dat omdat je ze waarschijnlijk meer vertrouwd dan een vreemdeling.

Jongere mensen hebben meer de neiging om een 'social insideraanval' uit te voeren

Het paper, dat gepresenteerd wordt bij de Twelfth Symposium on Usable Privacy and Security op donderdag, erkent dat het moeilijk is om mensen toe te laten geven dat ze eikels zijn, ook al werden de vragen anoniem beantwoord.

Advertentie

Om dat tegen te gaan, deelden de onderzoekers de deelnemers in twee groepen in – een experimentele groep, die indirect naar hun bemoeizuchtige gedrag en een controlegroep die daar niet naar werd gevraagd. De experimentele groep werd niet simpelweg ondervraagd of ze wel eens in andermans telefoons keken, omdat ze hier waarschijnlijk niet eerlijk op zouden antwoorden.

"Dit soort gedrag is sociaal gestigmatiseerd," zei Beznosov. "De meeste mensen zouden geen eerlijk antwoord geven op deze vraag. Zelfs als ze er anoniem naar werden gevraagd."

In plaats van mensen direct naar hun snuistergedrag te vragen, presenteerden de onderzoekers ze met een "lijstexperiment." Dat betekent dat ze een hoop stellingen voorgeschoteld kregen, waarvan ze moesten aangeven of ze het eens waren met wat er stond. De experimentele groep werd tussen alle andere statements gepresenteerd met het statement "In de afgelopen 12 maanden heb ik in de telefoon van iemand anders gekeken zonder hun toestemming."

Gebaseerd op hun respons, schatten de auteurs dat 31 procent van de deelnemers door andermans telefoon had gesnuffeld in de afgelopen 12 maanden.

"Een gezamenlijke schatting van positieve responsen kan dan berekend worden" aan de hand van de verschillen tussen groepen. Dat is mogelijk zonder het "echte antwoord" te weten van elke respondent.

"Er deden meer dan 1300 mensen mee aan het onderzoek," zei Beznosov. "We konden de verschillen meten tussen de controlegroep en de experimentele groep. Het verschil staat ons toe om te meten hoeveel deelnemers daadwerkelijk aan dit gedrag deden."

Volgens het onderzoek hebben jongere mensen meer de neiging om een 'social insideraanval' uit te voeren. "Jong zijn en het hebben van een smartphone, twee variabelen die volgens het model wijzen op een hogere kans op aanvallen, zijn ook typisch karakteristieken van 'digital natives,'" volgens het onderzoek.

We zouden beter moeten weten. Er bestaan te veel grotere problemenin de wereld van digitale privacy om ons zorgen te maken over onze vrienden die ons bespioneren. Laten we gewoon afspreken dat we het niet meer doen, oké?