FYI.

This story is over 5 years old.

Tech

Hoe luider de aap, hoe kleiner de ballen, volgens nieuw onderzoek

Brulapen kunnen ruim geschapen zijn in hun strottenhoofd of in hun ballen, maar niet allebei.

Brulapen zijn de luidste landdieren op Aarde. Ze kunnen brullen op een volume van 140 decibel, wat ongeveer even hard is als vuurwerk of schoten. Het zal dan ook niet als verrassing komen dat mannelijke brulapen hun oorverdovende stem gebruiken om hun seksuele gezondheid te etaleren.

Maar in een onverwachte wending hebben wetenschappers nu ontdekt dat hoe luider de aap roept, hoe kleiner zijn ballen zijn. Een team van Cambridge University kwam tot deze conclusie door de balgrootte van tientallen apen te vergelijken met de tongbeenderen in hun strottenhoofd. Er bleek een negatieve correlatie te bestaan tussen de geproduceerde decibels en de balomvang. De resultaten werden gisteren gepubliceerd in de journal Current Biology.

Advertentie

"We vonden dat mannetjes met grotere strottenhoofden, die lagere vocalisaties kunnen maken, kleinere testikels hebben en wonen in groepen met één enkel mannetje met een paar vrouwtjes," schrijft anthropoloog Leslie Knapp, hoofdauteur van de paper. "Mannetjes met kleinere strottenhoofden wonen in groepen met meerdere mannetjes en hebben grotere ballen."

Volgens het team is dit het eerste bewijs dat er een uitwisseling is tussen investeren in de stem of in spermaproductie, en het helpt verklaren waarom brulapen zulke verschillende sociale structuren ontwikkelden.

Brullende brulapen. Video: CostaRicaColor/YouTube

Zoals Knapp hierboven aangeeft, bestaat er een grotere kans dat een luidere, kleinballige aap eerder een harem ontwikkelt met wie hij alleen kan paren. De stillere, ruim bedeelde apen komen daarentegen terecht in grotere groepen waarin veel mannetjes en vrouwtjes onderling vrij kunnen paren. In deze non-exclusieve groep concurreren mannetjes letterlijk met hun ballen om het vaderschap. Hoe meer sperma een mannetje kan produceren, hoe groter de kans is dat hij meer vrouwtjes bevrucht dan andere mannetjes.

Zo hebben brulapen twee aparte seksuele strategieën ontwikkeld – brallen versus ballen – die elkaar onderling uitsluiten. Luide apen moeten exclusieve toegang tot vrouwtjes hebben omdat ze niet kunnen concurreren met de grotere kloten van hun soortgenoten. Stillere apen kunnen minder vrouwtjes aantrekken met hun brul, maar zijn beter bedeeld in de klokkenspelafdeling.

Knapp waarschuwt natuurlijk tegen het anthtropomorfiseren van de resultaten, en daar heeft ze totaal gelijk in. Er is een wereld van verschil tussen brulapen en mensen, vooral als het aankomt op seksuele selectie.

Toch kan je er niets aan doen dat je automatisch denkt aan dudes op onbegrijpelijk luide motors, of mannen die vrouwen dingen naroepen op straat – gedrag dat eerder overkomt als overcompensatie dan mannelijk. Het doet denken aan het spreekwoord 'veel lawaai, weinig wind,' alleen dan is wind in dit geval ballen.