Deze astrobioloog vindt dat we de mens niet moeten haten wegens klimaatverandering

“We zijn nu een groep kosmische tieners met te veel macht. Maar we moeten volwassen worden.”

Nu de mensheid zich steeds meer bewust wordt van de klimaatverandering die we als soort teweegbrengen, nemen ook de angst, ontkenning en algehele zelfhaat toe. Een aantal mensen heeft deze trend al de bijnaam ‘het Misanthropoceen’ gegeven. Een samenvoeging van misantropie (mensenhaat) en Antropoceen (de naam van het huidige tijdperk waarin het Aardse klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijke activiteit) die beschrijft hoe de mens een “plaag voor de planeet” is geworden. Dat zijn natuurlijk de woorden van David Attenborough.

Advertentie

Maar als we astrobioloog Adam Frank mogen geloven, is het allemaal “bullshit”. Frank werkt als klimaatwetenschapper aan de University of Rochester en schreef daar onlangs het boek Light of the Stars: Alien Worlds and the Fate of the Earth over. Frank is al decennialang een veelgehoorde stem in de discussie over klimaatverandering, en hij is ervan overtuigd dat we keer op keer “het verkeerde verhaal” vertellen.

Volgens Frank zullen mensen in de meeste gevallen ontkennen dat we het klimaat op aarde beïnvloeden, of het anders gewoon nemen zoals het is en voor het gemak maar stellen dat “mensen kut zijn.”

“We moeten ophouden met de mensheid haten,” zegt Frank geïrriteerd. “Klimaatverandering laat zien hoe enorm we ons ontwikkeld hebben. We zijn op dit moment een groep kosmische tieners met veel macht. Het Antropoceen laat ons zien dat we de dominante kracht op aarde en van de biosfeer zijn geworden. Daar moeten we ons niet voor schamen. We zouden juist trots moeten zijn. Nu is het tijd om slimme keuzes te maken, volwassen te worden en samen te leren werken met de biosfeer.”

Dat klinkt hoopvol, maar dan moeten we natuurlijk wel weten hoe we dat doen. De onzekerheid over onze toekomst vormt de rode draad in Light of the Stars. Als astrobioloog benadert Frank deze kwestie vanuit het perspectief van de SETI (het ‘Search for Extraterrestrial Intelligence’-project, ofwel de zoektocht naar buitenaardse intelligentie). Hij gebruikt concepten als de Drake-vergelijking (een manier om het aantal buitenaardse beschavingen in de Melkweg te schatten) om onze eigen toekomst op aarde te bepalen.

Advertentie

Zo stelt hij dat klimaatverandering, veroorzaakt door industrie, waarschijnlijk bij meerdere levensvormen in het universum voorkomt. Om gebruik te kunnen maken van geavanceerde technologie, is het immers nodig om op een bepaalde manier energie op te wekken. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor andere buitenaardse beschavingen.

Met dit idee in het achterhoofd hebben Frank en zijn collega’s een aantal modellen opgesteld, waarin ze laten zien hoe verschillende denkbeeldige buitenaardse beschavingen op verschillende snelheden verschillende krachtbronnen gebruiken. Deze simulaties zijn momenteel nog vrij simpel. Maar Frank hoopt uiteindelijk meer geavanceerde data te kunnen verkrijgen over klimaatcirculatie, uitputting van bronnen en planetaire veranderingen. Zo probeert hij grip te krijgen op de vraag of klimaatverandering op den duur alle intelligentie levensvormen zal nekken.

“Een van onze doelen is om een theoretische waarde te bepalen voor de laatste factor in de Drake-vergelijking,” zegt Frank. Hij doelt hiermee op de variabele in de vergelijking, die aangeeft hoelang een intelligente buitenaarde levensvorm overleeft. Om dat te kunnen doen, moet je volgens Frank een heel “universum aan modellen” creëren. En dat is dan ook precies wat Frank en zijn mede-astrobiologen de komende jaren proberen te doen.

Hoewel het misschien klinkt alsof Frank en zijn collega’s een iets te grote fantasie hebben, kunnen dit soort onderzoeken ons inzicht geven in de levensduur van de mensheid. Bovendien kan het ons daarmee helpen de beste manier te vinden om onze ondergang tegen te gaan. Maar wat de conclusie van Frank en zijn team uiteindelijk ook zal zijn, volgens hem is het allereerst nodig dat we stoppen onze soort te haten om de keuzes die we hebben gemaakt. In plaats daarvan zouden we ons moeten richten op hoe we onze vindingrijkheid nu en in de toekomst gaan inzetten. De manier waarop we het probleem zien speelt een doorslaggevende rol in het oplossen ervan. Klimaatverandering is geen wereldwijde schande – het is een wereldwijde uitdaging.

“We bevinden ons in een lastige tijd, maar ik denk ook dat dit zeker een hoopvolle tijd kan zijn,” vertelt Frank. “Laten we al onze innovatieve kracht gebruiken om dit probleem op te lossen. Door er vanuit een ander perspectief naar te kijken, kun je veel mensen aanmoedigen die zich anders enkel als schuldigen zouden zien. Spreek een breder publiek aan en doorbreek die polarisatie.”

“We moeten ons niet afvragen hoe we stoppen met kut zijn,” zegt Frank. “We moeten ons juist afvragen hoe we doorgroeien.”

Volg Motherboard op Facebook, Twitter en Flipboard.