Identiteit

Goed nieuws: je krijgt geen angststoornis van wiet roken

Een nieuwe analyse ontkracht de mythe dat cannabisgebruik angststoornissen zou veroorzaken.

door Gabby Bess
28 januari 2017, 3:40pm

Foto door Kkgas via Stocksy

Op steeds meer plekken in de Verenigde Staten wordt cannabis gelegaliseerd, maar tegelijkertijd ontstaan er ook vragen over wat dat betekent voor de volksgezondheid. Maar nieuw literatuuronderzoek naar de relatie tussen wietgebruik en angstaanvallen, laat zien dat we ons niet direct zorgen hoeven te maken: de kans dat iemand een angststoornis ontwikkelt puur door cannabis te gebruiken, is hoogst onwaarschijnlijk.

Eerder onderzoek toonde aan dat mensen die cannabis gebruiken een groter risico lopen om een angststoornis te ontwikkelen. Professor Conal Twomey, een psycholoog aan de universiteit van Southhampton, betwijfelde de eerdere resultaten. "In een willekeurige 'journal club' vergadering, kwam ik erachter dat veel van de bestaande en veel gepubliceerde onderzoeken over cannabis en angststoornissen, van nature cross-sectioneel zijn," vertelde hij aan Broadly.

Dit betekent dat ze alleen een steekproef hielden onder stoners. "Daarom kunnen deze onderzoeken ons niks vertellen over de directe relatie tussen cannabis en angstaanvallen," legt hij uit. "Veroorzaakt cannabis een angststoornis, of zijn mensen met een angststoornis eerder in staat om cannabis te gebruiken omdat het stress vermindert?"

Toen Twomey tien longitudinale bevolkingsonderzoeken analyseerde – over in totaal bijna 60.000 mensen – en deze checkte op "een reeks van mogelijke storende variabelen, waaronder demografie, geestelijke gezondheidsproblemen en drugsmisbruik", kwam hij erachter dat de relatie tussen cannabis en het ontwikkelen van een angststoornis heel klein is.

"De kans dat iemand een angststoornis ontwikkelt was 1.15 keer groter voor frequente gebruikers van cannabis dan voor mensen die bijna nooit of niet gebruiken," zegt hij. "Dit is een significante doch zeer kleine kans."

En toen hij zijn analyse toespitste op alleen de "hoge kwaliteit" onderzoeken, kwam hij erachter dat de link tussen cannabisgebruik en symptomen van een angststoornis niet significant is, en er was geen significante link te vinden tussen cannabisgebruik en de diagnose van een angststoornis krijgen. "Toen ik naar de kwaliteit van het onderzoek ging kijken, zakte de ratio naar een niet-significant level (1.04)," zegt Twomey. "Dus kon ik concluderen dat het gebruik van cannabis in het ergste geval een minimale risicofactor is bij het ontwikkelen van een angststoornis voor een gemiddeld iemand uit onze bevolkingsgroep."

Nu ik dit weet, zal ik de komende vier jaar nog een hoop wiet roken – dat risico durf ik wel aan.

-

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.