FYI.

This story is over 5 years old.

Tech

Er is nu wetenschappelijk bewijs dat kunstenaars ook echt andere hersenen hebben

Proefpersonen die goed kunnen tekenen blijken ook in hun hoofd "een beetje anders."

Een Belgisch onderzoek aan de KU Leuven zegt neurologisch bewijs gevonden te hebben dat kunstenaars ook echt andere breinen hebben. Volgens het onderzoek, dat begin dit jaar in NeuroImage werd gepubliceerd, hebben kunstenaars structureel verschillende hersenen dan hun minder creatieve medemensen. Er is nu dus eindelijk wetenschappelijk bewijs voor als je je altijd al een beetje "tja, anders” hebt gevoeld.

Advertentie

In het onderzoek, getiteld Drawing On The Right Side Of The Brain: A Voxel-Based Morphometry Analysis Of Observational Drawing, werden 44 studenten gevraagd om verschillende tekenopdrachten uit te voeren. De ene helft van de groep waren kunststudenten, de andere helft deed andere studies. De tekeningen van de studenten kregen een score toegewezen die vervolgens vergeleken werd met het “volume van regionale grijze en witte materie in de corticale en subcorticale structuren van het brein.”

De scans tonen aan dat er een correlatie bestaat tussen een vaardigheid in tekenen (oftewel: de score van de tekening) en een toename in de dichtheid van grijze materie in een aantal hersengebieden, zoals het linkerdeel van de kleine hersenen, de rechter mediale frontale kwab en de voorwig van de pariëtale kwab van de grote hersenen. Die laatste regio wordt gelinkt aan een veelvuldigheid aan skills en vaardigheden, maar zou volgens de onderzoekers mogelijk ook gelinkt kunnen zijn aan “visuele creativiteit.”

“Mensen die beter zijn in tekenen hebben daadwerkelijk meer ontwikkelde hersenen voor het controleren van fijne motoriek en iets wat we ‘procedureel geheugen’ noemen,” aldus hoofdonderzoeker Rebecca Chamberlain.

Onderzoek naar het brein in een dergelijke expert versus non-expert setting is eerder uitgevoerd voor onder andere muzikaliteit en complexe motorische vaardigheden. Dit is echter de eerste keer dat er is gekeken naar “de structurele verschillen die geassocieerd zijn met representationele vaardigheden in visuele kunst.”

Het is belangrijk om op te merken dat het hier gaat om een correlatieverband. Het zou dus ook kunnen dat kunststudenten, juist omdat ze hun hele leven oefenen om goed te kunnen tekenen, hersenen hebben die anders in elkaar steken. Daarnaast is het toekennen van een score aan een tekening natuurlijk nogal arbitrair – wie weet wat voor onopgemerkte creatieve geniën er wel niet tussen de 'niet-creatieven' zitten. Maar mochten je hardwerkende ouders vragen waarom je zelfs op de mooiste dag van het jaar binnen zit te tekenen, dan heb je nu wel mooi een wetenschappelijke verklaring voor je afwijkende gedrag.

Afbeelding via