FYI.

This story is over 5 years old.

VICE News

Olie en water: de afbrokkelende kustlijn van Louisiana

Tien jaar na orkaan Katrina voltrekt zich in Louisiana een nieuwe natuurramp. VICE News ging erheen om te onderzoeken hoe het komt dat de kustlijn van de staat aan het afbrokkelen is.

In Louisiana wordt op dit moment elk uur een stuk drasland ter grootte van een voetbalveld opgeslokt door de zee. Deze erosie van de kustlijn wordt veroorzaakt door een aantal factoren, zoals een slecht ontworpen dijkensysteem, olie- en gasboringen in de regio, en de veelvoorkomende orkanen in het gebied.

VICE News ging naar Louisiana om een van de grootste natuurrampen in de Amerikaanse geschiedenis te onderzoeken, en om te zien wat er gedaan kan worden om het tij te keren.