We vroegen twintigers of ze inderdaad steeds minder vrienden overhouden