Door al die Netflix-concurrenten neemt piraterij juist weer toe