Een ode aan Fast Car, het lied over zwarte vrouwen uit de arbeidersklasse