darmspoeling

12.27.18

Hoe zit het nu echt met darmspoelingen?

Voor- en tegenstanders zijn het ernstig oneens over het nut van de populaire behandeling.