FYI.

This story is over 5 years old.

VICE Photo Issue 2014

VICE Photo Issue 2014: Atlantic Wall

W czasie przypływu cypel znika. Kiedy fala cofa się, odkrywa tysiące małych kraterów