FYI.

This story is over 5 years old.

The Hopelessness Issue

Jak umrzemy?

Patrząc wstecz, trudno oprzeć się wrażeniu, że kres zawsze był blisko. Jeśli nie zginiemy z ręki Boga, to od kuli wystrzelonej z wyprodukowanej przez nas samych broni

Ilustracje: John Bogan

Patrząc wstecz, trudno oprzeć się wrażeniu, że kres zawsze był blisko. Jeśli nie zginiemy z ręki Boga, to od kuli wystrzelonej z wyprodukowanej przez nas samych broni; jeśli nie spotka nas śmierć w wojnie domowej, to z rąk obcego wroga lub kosmitów. W takiej sytuacji łatwo pogubić się w domysłach i spekulacjach zatruwających nam żywot i nie zauważyć tych czynników, które faktycznie mogą przyczynić się do zagłady całego rodzaju ludzkiego. Stuart Armstrong jest pracownikiem naukowym, przebywającym na stypendium badawczym w Instytucie Przyszłości Ludzkości na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jego misją jest ustalenie, jakiż to ponury los czeka rodzaj ludzki. Działalność Instytutu polega na identyfikowaniu czynników, które mogą nieść ze sobą uzasadnione ryzyko apokalipsy. Stuart był na tyle miły, że podzielił się ze mną swoją wiedzą na temat czterech najbardziej prawdopodobnych z nich:

Reklama

Sztuczna Inteligencja
“Albo nas zabije, albo nauczymy się nad nią panować. Nawet jeśli sztuczna inteligencja zatrzyma się na poziomie rozwoju odpowiadającym ludzkiemu ilorazowi, to przecież możliwe jest tworzenie replik i szkolenia; można wyłonić najlepsze jednostki i utworzyć z nich superkomisje, których łączny potencjał intelektualny równałby się sumie umysłów Edisona, Einsteina, George'a  Sorosa, Billa Clintona, Oprah, Platona, Goebbelsa, Berniego Madoffa i Steve'a Joba; każdy z członków takiej komisji byłby wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie. Współpraca takich jednostek przebiegałaby miliony razy szybciej i sprawniej, niż w przypadku przeciętnych ludzi."

Biologia syntetyczna
“Mając możliwość programowania komórek według tych samych zasad, na których odbywa się programowanie komputera, dałoby się wygenerować wirusy, bakterie i komórki zwierzęce do ściśle określonych i potencjalnie zagrażających życiu celów. Obecnie tak zwani superhakerzy tworzą genomy, które są nośnikami określonego materiału i mają zdolność rozmnażania się."

Nanotechnologia
“Dzięki nanotechnologii jesteśmy w stanie konstruować mikroskopijnych rozmiarów maszyny szpiegowskie i urządzenia do celów wojskowych, a następnie zaszczepiać je w ekosystemie. To może oznaczać koniec wymiany handlowej i umożliwić całkowicie nieuzbrojonemu państwu zgromadzenie potrzebnego arsenału w przeciągu dnia. Równowaga sił na świecie może zostać w ten sposób poważnie zakłócona."

Wojna nuklearna
“Broń z czasów Zimnej Wojny nie znikła z powierzchni ziemi, a jej śmiercionośny potencjał nie zmalał przez lata. Wyniki przeprowadzonych niedawno badań wskazują na to, że scenariusz zimy nuklearnej pozostaje prawdopodobny, nawet w przypadku zaistnienia konfliktu jądrowego na niedużą skalę. Od wielu już lat wisi nad nami groźba rozprzestrzeniania broni masowego rażenia; ryzyko stanie się większe w chwili, gdy rozwój technologii pozwoli podmiotom niepublicznym wejść do gry."

Przeczytaj też:

Majowie ściemniali: 2020 to nowy 2012 
Wielkiego wybuchu nie będzie
Doomed