FYI.

This story is over 5 years old.

VICE News

DZIENNIK VICE NEWS 20.08

Egipt zaleca powściągliwość w odpowiedzi na zamieszki w Ferguson

Dziś w VICE News Capsule: Egipt zaleca powściągliwość w odpowiedzi na zamieszki w Ferguson, Missouri, tysiące protestujących przeciwko parlamentowi w stolicy Pakistanu, Kalifornia każdego miesiąca wypuszcza tysiące więźniów, aby zapobiec przeludnieniu w zakładach karnych, uczniowie w północnym Meksyku nie mogą pójść do szkoły, z powodu wylewu toksyn z kopalni miedzi.