FYI.

This story is over 5 years old.

Vice Blog

W którym kraju żyje się najlepiej?

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała najnowszy ranking jakości życia (nie mylić z listą najszczęśliwszych narodów według ONZ)

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała najnowszy ranking jakości życia (nie mylić z listą najszczęśliwszych narodów według ONZ). Oto interaktywny wykres pokazujący 34 państwa i ich oceny w 11 kategoriach.

Zdaniem OECD jakość życia można ocenić na podstawie: dochodu, pracy, edukacji, warunków mieszkaniowych, zdrowia, zadowolenia z życia, poczucia wspólnoty i bezpieczeństwa, zaangażowania społecznego, środowiska oraz równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Reklama

Pod wykresem możecie sami wybrać wskaźniki i zobaczyć kraje, które prowadzą w poszczególnych kategoriach. Kliknijcie na dowolne państwo, aby wyświetlić szczegółowe dane.

Kraje skandynawskie jak zwykle zajęły wysokie miejsca w rankingu. Ale Australia pobiła inne państwa na głowę w prawie każdej dziedzinie (poza dochodami i równowagą między pracą a życiem prywatnym).

Z dość oczywistych powodów Stany Zjednoczone znajdują się mniej więcej na tym samym miejscu, co w ostatnich latach. Zaangażowanie społeczeństwa jest bardzo niskie (można to zaobserwować chociażby podczas debat). OECD wskazuje także na przepaść między biednymi a bogatymi: w wyborach bierze udział 77 proc. z najbogatszych 20 proc. obywateli, natomiast wśród najbiedniejszych głosuje tylko 54 proc. To oznacza, że wybrani politycy nie reprezentują interesów biednej części społeczeństwa.

Jak wygląda życie w trasie

Z drugiej strony bieda i brak równowagi są problemem Turcji i Meksyku. Turcy harują rocznie przeszło 100 godzin ponad średnią wśród krajów należących do OECD, a zarabiają o wiele mniej. PKB per capita w obu krajach również jest niższe od średniej. OECD twierdzi, że przekłada się to na wysoki wskaźnik dzieci żyjących w ubóstwie.

Oczywiście ten ranking należy traktować umownie, ponieważ pokazuje tylko mały wycinek rzeczywistości. Dotyczy jedynie 34 państw należących do OECD, a w wielu z nich sytuacja jest bardzo podobna. Powody, dla których warto żyć w danym kraju, są o wiele bardziej złożone niż wysokie słupki w jakiejś kategorii. OECD nie zwraca też uwagi na inne skomplikowane czynniki, które wpływają na jakość życia, np. możliwości gospodarcze oraz stosunek do imigrantów czy praw człowieka. Właśnie o tym powinniśmy więcej dyskutować.