FYI.

This story is over 5 years old.

VICE Specials

Z reżyserem „Amy” rozmawiamy o jej życiu i śmierci

​Spotkaliśmy się z Asifim Kapadią, reżyserem filmu ​„Amy"

Spotkaliśmy się z Asifim Kapadią, reżyserem filmu „Amy".