FYI.

This story is over 5 years old.

VICE Specials

Dzień z życia współczesnego egzorcysty

Rozmawiamy z członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, by dowiedzieć się, dlaczego wypędzanie złych duchów wciąż jest praktykowane we współczesnym świecie

W przeszłości za opętanych uznawano ludzi chorych na ciele lub umyśle, a nawet prześladowanych przez szczególnego pecha. Jednak chociaż społeczeństwo naukowe dawno już obaliło te zacofane przesądy, starożytne rytuały wypędzania złych duchów wciąż mają się dobrze w USA – 20 procent wszystkich egzorcystów na świecie działa właśnie w Ameryce.

W pierwszym odcinku naszego nowego cyklu Possessed: Modern Day Exorcisms (Opętani: Współczesne egzorcyzmy), w którym przyglądamy się tym religijnym i paranormalnym praktykom, rozmawiamy z o. Vincem Lampertem, członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów oraz z Michaelem Shermerem, założycielem czasopisma Skeptic – wszystko to, by dowiedzieć się, dlaczego egzorcyzmy wciąż są obecne we współczesnym świecie.