FYI.

This story is over 5 years old.

vice meets

Gwiazda YouTube zabija zwierzęta dla futra

W ambonie do polowań dowiemy się, jak postępować z wilkami zarażonymi świerzbem
15.6.15

Przez prawie 250 lat, w Kanadzie handel futrem był kwitnącym przemysłem, który odegrał ważną rolę w tworzeniu kraju. Odwiedzimy ambonę do polowań Andrew, znajdującą się pośrodku północnej dziczy by wejść w świat Kanadyjskich traperów.