FYI.

This story is over 5 years old.

Chiny

Jak działa chiński „System Zaufania Społecznego”

Chiny testują plan, który ma skłonić ludzi do bycia lepszymi, wiarygodnymi obywatelami

Chiny testują plan, który ma skłonić ludzi do bycia lepszymi, wiarygodnymi obywatelami: System Zaufania Społecznego. Przypomina to trochę ocenę zdolności kredytowej, ale bierze pod uwagę znacznie więcej, niż historię transakcji finansowych. Odnotowuje dobre i złe uczynki. Część systemu stanowi program obserwacji sąsiedzkiej, pilotażowo wprowadzony w kilku miejscach w kraju. Wyznaczeni obserwatorzy otrzymują wynagrodzenie za dokumentowanie zachowań ludzi, wpływających na ich indeks zaufania społecznego. Dzięki wysokiemu wynikowi możesz dostać niżej oprocentowaną pożyczkę oraz zniżki na czynsz i rachunki. Jednak przez niski wynik możesz zostać poddany publicznemu pohańbieniu, a nawet stracić prawa do określonych rodzajów podróżowania. Program ma zostać wprowadzony w całym kraju do 2020 roku, co oznacza, że każdy obywatel Chin będzie obserwowany, oceniany i odpowiednio nagradzany bądź karany. Ekipa VICE News udała się do jednej z pierwszych miejscowości biorących udział w programie, by przekonać się, jak miejscowi urzędnicy przeliczają zachowania 3 tys. ludzi na punkty społecznego zaufania.

Reklama