FYI.

This story is over 5 years old.

VICE Specials

Niedźwiedzie polarne wracają na Arktykę

47 letni Matthew Dyer podczas swojej wycieczki krajoznawczej na Arktyce został mocno poturbowany przez niedźwiedzia polarnego. Dlaczego zmiany klimatyczne spowodowały tak drastyczny wzrost agresji tego gatunku wobec ludzi?

47-letni Matthew Dyer podczas swojej wycieczki krajoznawczej na Arktyce został mocno poturbowany przez niedźwiedzia polarnego. VICE i InsideClimate News pojechali razem z nim do najdzikszego miejsca w Arktyce – kanadyjskich gór Torngat, gdzie żyje 10% całej populacji niedźwiedzi polarnych — aby zbadać, dlaczego zmiany klimatyczne spowodowały tak drastyczny wzrost agresji tego gatunku wobec ludzi.