FYI.

This story is over 5 years old.

VICE News

Powrót znad krawędzi: antidotum na heroinę

Antidotum na heroinę w postaci aerozolu do nosa

Nadużywanie leków przeciwbólowych na receptę, heroiny i innych opiatów drastycznie wzrosło w ciągu ostatniego dziesięciolecia w Stanach Zjednoczonych. Według Centrum Kontroli Chorób i Prewencji ponad 100 Amerykanów umiera każdego dnia z powodu przedawkowania narkotyków. Przedawkowania zabijają więcej ludzi niż rany postrzałowe i wypadki samochodowe. Piętno otaczające użytkowników narkotyków sprawia, że rozwiązanie tego problemu jest trudne.

Nowa Anglia szczególnie mocno odczuła przypadki przedawkowania. W Massachusetts liczba zgonów spowodowanych przez heroinę i inne opiaty wzrosła o ponad 90% od 2002 roku. W odpowiedzi na to zjawisko, w 2007 roku rozpoczął się program pilotażowy, którego celem jest zmniejszenie liczby śmiertelnych przypadków przedawkowania. Centralnym punktem programu jest lek o nazwie Naloxone. Jest to spray do nosa, który natychmiastowo może zatrzymać przedawkowanie opioidów. VICE News udało się do Massachusetts, aby zobaczyć jak skutecznie działa Narcan i odkryć powody, dla których inne stany opóźniają przyjęcie podobnych programów ratujących życie.