FYI.

This story is over 5 years old.

Newsy

Współczesna Wielka Brytania nie jest już chrześcijańska. Czas na zmiany w państwie

Według najnowszego raportu Komisji ds. Religii i Wyznań, Wielka Brytania nie jest już narodem chrześcijańskim – dlatego brytyjskie instytucje, prawo, media i szkoły powinny odzwierciedlać tę sytuację

Artykuł pierwotnie ukazał się w VICE News

Według najnowszego raportu Komisji ds. Religii i Wyznań, Wielka Brytania nie jest już narodem chrześcijańskim, za który zawsze się uważała. Dlatego brytyjskie instytucje, prawo, media i szkoły powinny odzwierciedlać tę sytuację.

Wynik raportu to efekt 2-letniego badania nad znaczeniem religii we współczesnym społeczeństwie brytyjskim. Krajobraz wyznaniowy Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 50 lat zmienił się nie do poznania, a relacje społeczne wyraźnie obrazują zmierzch dominacji chrześcijaństwa w tym kraju.

Reklama

W raporcie zaleca się zmniejszenie liczby biskupów kościoła anglikańskiego, którzy zasiadają w Izbie Lordów i zastąpienie ich przedstawicielami innych religii.

Komisja ds. Religii i Wyznań (CORAB), składająca się pełnomocników różnych środowisk wyznaniowych, a na której czele stoi była sędzina Elizabeth Butler- Sloss, oznajmiła, że obowiązkowe lekcje religii w szkołach państwowych powinny zostać zastąpione „wspólnym czasem zadumy". Dodatkowo, ciała pedagogiczne szkół wyznaniowych powinny znieść kryteria przyjmowania osób według wyznania.

Ze względu na pluralizm religijny współczesnej Wielkiej Brytanii, komisja wezwała również do zlaicyzowania wydarzeń publicznych, takich jak koronacja. Obecnie to Arcybiskup Canterbury, który jest głową kościoła anglikańskiego, prowadzi ceremonię i to kościołowi nowo mianowany król lub królowa ślubują wierność.

Zapytaliśmy księdza, jak często zdarza się kradzież w kościele.

Komisja zaleciła również, aby Ministerstwo Sprawiedliwości wydało wskazówki formalnym i nieformalnym trybunałom religijnym co do metod działania i równego traktowania. Dodatkowo zalecono poszerzenie „religijnej i wyznaniowej wiedzy" w środowisku dziennikarskim.

Raport zatytułowany Żyjąc wśród różnic (Living With Difference) nakreślił trzy największe kierunki w brytyjskiej strukturze religijnej.

Po pierwsze, coraz więcej osób deklaruje się jako niewierzące. W porównaniu do 2001, kiedy w Wielkiej Brytanii ponad 12%, a w Szkocji 30% społeczeństwa deklarowało niereligijność, dziś prawie połowa populacji uważa się za agnostyków.

Reklama

„Kościół anglikański zareagował na raport z rozdrażnieniem, twierdząc, że „panuje staroświecki pogląd, mówiący o umniejszeniu tradycyjnego pojęcia wiary".

Według raportu, w 2012 dwie trzecie społeczeństwa brytyjskiego identyfikowało się z religią chrześcijańską. Dziś zaledwie 4 na 10 pytanych osób deklaruje taką przynależność. Wśród społeczności chrześcijańskiej nastąpiła szerokie odejście od tradycyjnych wyznań w kierunku ewangelickich lub zielonoświątkowych.

Ponadto wśród osób deklarujących religijność panuje coraz większa różnorodność. Chociaż pięćdziesiąt lat temu tylko 1 na 150 osób deklarowało judaizm, to wśród religii niechrześcijańskich zajmował on pierwsze miejsce. Dziś judaizm jest na czwartym miejscu, zaraz po Islamie, Hinduizmie i Sikhizmie.

Kościół anglikański zareagował na raport z rozdrażnieniem, twierdząc, że „panuje staroświecki pogląd, mówiący o umniejszeniu tradycyjnego pojęcia wiary. Brak przynależności do żadnej z religii stawia się na równi z humanizmem czy sekularyzacją".

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w kościele

Komentarz kościoła odnosił się do kontrowersji wokół decyzji, jaką podjęła jedna z sieci kinowych. Firma postanowiła nie pokazywać reklamy, w której użyto modlitwy „Ojcze nasz", aby nie urazić widzów.

„Podczas tych dwóch tygodni byliśmy świadkami ogromnego wsparcia dla kościoła anglikańskiego dzięki reklamie, w której użyto modlitwy »Ojcze Nasz«. Dlatego warto pamiętać, że duża część opinii publicznej silnie sprzeciwia się marginalizacji wiary chrześcijańskiej", czytamy w oświadczeniu kościoła anglikańskiego.

Śledź VICE News na Twitterze: @vicenews