Huw Oliver, tłumaczenie Józefina Hoszwa

  • Czy filmy mogą uczyć o chorobach umysłowych?

    Coraz popularniejsze w Hollywood stało się zatrudnianie psychiatrów w charakterze doradców, którzy pomagają przedstawić w filmie osobę chorą umysłowo jak najbardziej prawdziwie