Osiem najbogatszych osób na świecie posiada tyle samo, co połowa ludzkości