Czytaj: Ludzie z depresją postrzegają świat bardziej realistycznie