Ognisko Krzewienia Kultury Fizycznej Herkules: Epicentrum mocy