Zapytaliśmy pracowników przemysłu mięsnego, czy ich zdaniem zwierzęta mają duszę