Ucieczka z chrześcijańskiej sekty „obrońców życia”