Czytaj: Ludzie z depresją częściej używają tych słów