Dalai Lama

  • Wielka draka w Małej Lhasie

    Kiedy następnym razem będziecie w tybetańskiej świątyni lub na demonstracji na rzecz wolnego Tybetu, zagadnijcie dowolnego mnicha lub organizatora o Dordże Szugden. Prawdopodobnie usłyszycie to samo

Reklama