darski

  • Nergal, ty bucu

    Ten cwany i pracowity przeciętniak uwierzył, że jest kimś więcej niż wytwórcą przyjemnego hałasu

Reklama