Rose Marie Cromwell

  • Król na sprzedaż

    Zniknięcie przywódcy, często bez słowa ostrzeżenia czy wyjaśnień, to częste zjawisko w ustrojach monarchistycznych i dyktaturach

  • VICE Photo Issue 2014: Rose Marie Cromwell: Blooms

    Gdzieś między pąkiem a śmiercią jest krótki ładny moment. Na Brooklynie znalazła go Rose Marie Cromwell

Reklama