służba zdrowa

  • Historia psychozy Maisie

    Maisie to krótka opowieść o tym, co dzieje się, kiedy dziecko dotknięte jest ciężką chorobą psychiczną, a rząd nie wywiązuje się ze swych obietnic

Reklama