Straż leśna

  • Co zobaczyłem w Puszczy Białowieskiej

    Piotr jest fotografem i na stałe mieszka w Berlinie. Na wieść o wycince w Puszczy postanowił zobaczyć na własne oczy, co dzieje się w jednym z największych i najstarszych pierwotnych lasów Europy

Reklama