Telefon dotykowy

  • Aplikacja na wszystko

    Czy trawa w internecie jest zieleńsza niż w rzeczywistości? Dlaczego stawiamy wyżej ciekłokrystaliczne projekcje niż realny świat i coraz częściej uciekamy w rzeczywistość, zamkniętą w naszych smartfonach?

Reklama