żołnierki

  • Codzienne życie młodych kobiet-żołnierzy z Izraela

    Płeć, rasa i indywidualne cechy nie liczą się, gdy wypełniasz obowiązek służby wojskowej w izraelskiej armii – tożsamość narodową wynosi się ponad każdą inną tożsamość

Reklama