Estará mesmo o tráfico de drogas a financiar o terrorismo?