FYI.

This story is over 5 years old.

Artă

Busturi generate de computer - un omagiu adus Marinei Abramovic

Intalație alcătuită din contururi de fețe definite de spațiu negativ.

Relation In Time, o serie de busturi secționate, generate de computer, creații ale artistului Tin Lun Li, este o intalație alcătuită din contururi de fețe definite de spațiu negativ. Contururile prind formă și personalitate atunci când perspectiva privitorului se schimbă, probabil un omagiu adus relației dintre obiect și audiență sau o metaforă pentru inconsistența noastră în pecepția străinilor într-un spațiu public. Dacă privești dintr-o anumită parte un cuplu, pare că se ceartă, dar privit dintr-o altă perspectivă, pare că se joacă.

Publicitate

Imagini via Li Tin Lun.