MDMA

MDMA će se od sada u SAD-u koristiti kao terapija za PTSD

Po programu proširenog pristupa Agencije za hranu i lekove (FDA), više ljudi će u toku psihoterapije imati pristup medicinskom MDMA.
23 Januar 2020, 10:32am
GettyImages-1084492068
FOTOGRAFIJA: TRAVIS DOVE ZA THE WASHINGTON POST VIA GETTY IMAGES

Uprava SAD za hranu i lekove je upravo veoma olakšala pacijentima koji pate od teško izlečivog posttraumatskog stresnog poremećaja da koriste MDMA, popularnu rejversku drogu, za lečenje svog stanja. Pod programom FDA poznatom kao Prošireni pristup, na deset mesta širom nacije sada možete da se prijavite za odobrenje za primenu ove supstance, pod nadzorom lekara. Samo 50 pacijenata će dobiti pristup, ali ovo bi moglo da otvori vrata ka većoj dostupnosti MDMA i da donese stvarne dokaze da ova droga deluje, kao što to sugerišu studije.

Od trenutka kada je MDMA 1985. godine stavljen van zakona, aktivisti i psihijatri koji su prepoznali vrednost ovog psihodeličnog amfetamina smesta su počeli da rade na njegovoj legalizaciji. Jedna od organizacija koje su pokrenute u osvit zabrane je bila MAPS, Multidisciplinarna asocijacija za psihodelične studije, koja je uložila milione u klinička ispitivanja MDMA i koja očekuje da će do 2021. on postati dostupan uz recept. A danas, 34 godine od osnivanja MAPS-a, ove aspiracije će biti i realizovane, barem delimično.

MAPS je u petak objavila da joj je FDA dala dozvolu da regrutuje pacijente koji pate od posttraumatskog stresnog poremećaja i koji su bezuspešno pokušali da leče svoje stanje, i stave ih na terapiju MDMA-om pod Proširenim pristupom, koji je ponekad poznat i kao „ milosrdna upotreba“.

Ovo omogućava pacijentima u ozbiljnom stanju, ili koji su životno ugroženi i ne mogu da učestvuju u kliničkim ispitivanjima, da isprobaju eksperimentalne lekove koje FDA još nije odobrila. 2017. godine, FDA je označila MAPS-ov MDMA program kao „ naprednu“ terapiju, odobrivši joj prioritetan proces revizije, zasnovan na obećavajućim rezultatima.

MDMA, poznat i kao „moli“ ili „ekstazi“, pripada klasi droga koje se nazivaju empatogenima, i koje pojačavaju socijalnu povezanost, ljubav prema sebi, empatiju i euforiju. Ova droga preplavljuje mozak pozitivnim neurotransmiterima kao što su serotinin i dopamin, dok takođe privremeno isključuje sposobnost mozga da procesira strah.

Za pacijente sa složenim posttraumatskim stresnim poremećajem otpornim na lečenje, ovaj kratki predah od pomora traumatičnih emocija može da im omogući da efikasno procesiraju teška sećanja (Međutim, da bi zaista bila efikasna, ova droga tipično mora da se kombinuje s terapijom. Ako uzmeš MDMA na Koačeli sa svojim ortacima, terapeutski efekti verovatno neće biti toliki kao kada ga uzmeš pod nadzorom stručnog profesionalca).

„Oživljavanje istraživanja korišćenja droga kao što je MDMA kao katalizatora terapije je najuzbudljiviji i obećavajući razvoj događaja koji sam doživeo u svojoj psihijatrijskoj karijeri“, kaže u saopštenju za štampu Majkl Mitefer, v.d. medicinskog direktora MAPS-ove Korporacije za javno dobro. „Kombinacija moćnih efekata farmakologije sa potencijalnom dubinom psihoterapije je primamljiv model za iskorak u neuronauci i psihofarmakologiji, bez ignorisanja složenosti, bogatstva i urođenog kapaciteta ljudske psihe“.

MAPS vidi veliki potencijal u psihoterapiji potpomognutoj MDMA-om, i tokom niza godina sprovodi plan vredan 26,9 miliona dolara za prekvalifikaciju MDMA u lek koji se uzima na recept. Ova neprofitna organizacija trenutno je u završnoj fazi istraživanja, pre nego što će droga postati dostupna javnosti, u očekivanju blagoslova FDA. Kada bi više ljudi počelo da uzima ovu drogu pod kliničkom supervizijom, možda bismo došli do više dokaza da MDMA funkcioniše.

Nakon što je prvih 35 pacijenata pristupilo programu Proširenog pristupa, MAPS planira da FDA preda podatke o pacijentima, da bi Uprava mogla da odluči da li da proširi program ili ne. Tu postoji jedna caka: osiguranje neće pokrivati program, pa će pacijenti morati sami da snose troškove. Prema časopisu DoubleBlind, prosečni troškovi terapeutskog tretmana bi mogli da budu oko 15 hiljada dolara, iako MAPS zajedno sa kompanijama za zdravstveno osiguranje radi na tome da se to promeni.

Objava Proširenog pristupa stiže istog dana kada je i istraživanje medicinskog Univerziteta Južne Karoline demonstriralo još veću efikasnost MDMA u lečenju posttraumatskog stresnog poremećaja. Revizija šest kliničkih ispitivanja u četiri zemlje otkrila je da je „psihoterapija uz korišćenje MDMA značajno efikasnija u lečenju pacijenata sa nepromenjenim posttraumatskim stresnim poremećajem, u odnosu na tradicionalnu terapiju“, prema otkrićima predstavljenim na godišnjem kongresu Američkog koledža za neuropsihofarmakologiju.

Između 6 i 8 procenata ljudi koji pate od PTSP-a, ali za trećinu njih, konvencionalna terapija nema efekta. Preživljavanje traumatičnih iskustava, kao što su zlostavljanje u detinjstvu ili iskustva iz rata, mogu da dovedu do neurobioloških promena u mozgu koje izazivaju nekontrolisane noćne more i odbljeske sećanja, naročito kaada ima okidača koji podsećaju na traumatični događaj. Trenutno ima samo nekoliko lekova za PTSP koje je FDA odobrila, i svi imaju gotovo istovetnu efikasnost. Očajnički su potrebni novi tretmani za PTSP, bilo da je u pitanju MDMA, ili nešto drugo.

„Odajemo priznanje FDA zbog toga što je prepoznala da postoji velika neispunjena potreba za lečenjem PTSP-a, tako što je dozvolila psihoterapiju uz pomoć MDMA, na milosrdnim osnovama, za ljudi koji pate od teško izlečivog PTSP-a“, kaže u izjavi osnivač i izvršni direktor MAPS-a, Rik Doblin. „Sa zadovoljstvom ćemo početi da prikupljamo empirijske dokaze o potencijalu ovog novog načina lečenja“.

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE US.