osvetnička pornografija

Milica lepotica: Osvetnička pornografija u Srbiji i šta sa njom

Još jedan slučaj osvetničke pornografije pojavio se danas u srpskim i regionalnim medijima.

pisao Iva Parađanin
21 Avgust 2018, 10:33am

Iako sam termin "osvetnička pornografija" nije prepoznat na zakonskom nebu Srbije, ona u našoj zemlji i te kako postoji. Brojni su slučajevi iskorišćavanja tuđih eksplicitnih slika sa ciljem osvete ili ponižavanja, a to dokazuje i najnoviji slučaj "procurelih" Severininih obnaženih fotografija. Posle kilometarskih naslova, čeka vas još duže skrolovanje kroz zloupotrebljeni materijal privatnih fotografija.

I dok se neki medijski lešinari slade ovim slikama, ono što je ipak najvažnije znati je da je osvetnička pornografija uvek usmerena protiv žena koja se nalazi na fotografiji i da se protiv nje u Srbiji ipak može boriti. Iako još nemamo zakon koji se odnosi specifično na osvetničku pornografiju, kao što smo pomenuli, ipak postoje dva člana krivičnog zakona na koja možemo da se pozovemo.

I dok se sablažnjavamo nad kretenima koji koriste tuđe fotografije u osvetničke svrhe i time čine krivično delo, Jutjuberka Milica Lepotica spremila je nekoliko saveta šta i kako protiv njih. Pogledajte video i pažljivo seksingujte!

Žrtve osvetničke pornografije u Srbiji mogu se obratiti i Autonomnom ženskom centru koji pruža pomoć u prepoznavanju i prevenciji pretnji, osnažuje aktere za adekvatne odgovore na napad, obezbeđuje pravnu asistenciju u procesuiranju sajber incidenata i održava komunikaciju sa nadležnim institucijama.