Tech by VICE

Definicija kilograma se upravo promenila širom sveta

Kilogram je poslednja jedinica mere koja se ne veže za veštački objekat.

pisao Becky Ferreira
21 Maj 2019, 9:25am

CGI slika Le Grand K-a Fotografija: Greg L

Definicija kilograma je promenjena zauvek.

Od 1889, kilogram je kao jednica mere definisan fizičkim cilindrom napravljenim od legure platine i iridijuma, nazvanog Le Grand K, koji se nalazi u dobro čuvanom sefu ispod Paviljona de Bretul - Međunarodnom birou za tegove i mere - zgradi koja je izgrađena u vreme Kralja Luja XIV 1672.

Međutim u ponedeljak - Svetski dan Metrologije - Grand K je izgubio svoj specijalan status međunarodnog prototipa kilograma (IPK) i više neće predstavljati ovu osnovnu jedinicu mase.

Od sad kilogram - zajedno sa amperom, kelvinom, molom, i kandelom -će biti definisan fundamentalnim fizičkim i atomskim svojstvima umesto objektom koji je načinio čovek.

“Metrilki sistom je zamišljen da bude 'za sve ljudie i sva vremena'", navodi Beri Inglis, predsednik Međunarodnog komiteta za tegove i mere u izjavi. “Od samog početka nastojimo da osiguramo dugoročnu stabilnost definišući jedinice u smislu međunarodno dogovorenih 'konstanti prirode' umesto proizvoljnih referenci."

Zbog toga "proizvoljni" Le Grand K je zamenjen Plankovom konstantom, osnovnom merom koja izražava odnos u kvantnoj fizici između energije i učestalosti čestica.

Iako je Le Grand K je jedan od najbolje zaštićenih objekata na planeti nije imun fizičkoj interakciji koja mu može promeniti težinu.

Kontakt sa ljudima - ili čak čestice iz vazduha - mogu da dodaju ili oduzmu od mase sa cilindra, i da funkcionalno promene vrednost kilograma svuda. Zapravo poslednje mereLe Grand K-a pokazale su da je prototip postao lakši od kopija.

Vezivanjem kilograma za Plankovu konstatu, koja je bazirana ne nepromenjivim prirodnim svojstvima, dostignut je mnogo veći stepen tačnosti.

Nove vrednosti predstavljaju ogromni obrt ka univerzalnoj metrologiji, ali neće imati uticaj na prosečnu osobu koja kupuje šargarepe u radnji ili proverava svoju kilažu na vagi.

Većina ljudi koji će primetiti razliku između Le Grand K i novog kilograma su naučnici koji se bave super-preciznim merenjima, poput farmakolozi koji moraju da izvuku tačne doze lekova. Fizičar Maks Plank, po kom je Plankova konstanta nazvana, takođe je predvideo da bi ova promena mohla da pomogne ljudima da komuniciraju sa vanzemaljcima ukoliko se ikada ukaže prilika.

"Uz pomoć osnovnih konstanti, imamo mogućnost da ustanovimo jedinice dužine, vremena, mase i temperature koje nužno zadržavaju svoj značaj za sve kulture, i nezemaljske i ljudske." rekao je Plank 1900.

A kada je reč o Le Grand K, on će ostati u podrumu zaštićen.

“To je istorijski predmet koji je proučavan 140 godina, koji i dalje predstavlja metrološki interes iako njegova masa više ne definiše kilogram", navode iz Međunarodnog biroa za tegove i mere.

Tagged:
mère
Težina
Plankova konstanta