Ovaj nastavnik fizičkog koji drži časove preko RTS-a je svetlo koje nam svima treba