Intervjuisali smo Nikolasa Kejdža koristeći isključivo citate iz njegovih filmova