Umetnik koji anksioznost i depresiju pretvara u crni humor