Pismo mojim roditeljima koji se nisu nosili kako treba sa mojom zavisnošću