Frilensing ume da bude sranje, a koronavirus ga samo čini gorim